15.02.2021

Jakou tepelnou izolaci využíváme při výstavbě zděných domů na klíč?

Díky milionům uzavřených pórů je Ytong tím nejlepším a nejbezpečnějším izolantem.
V místech základů, rohů, parapetů, dveří i oken stále dokazují výjimečné tepelně izolační vlastnosti!

Materiály Ytong poskytují v rodinných domech nejen dobrou tepelnou pohodu, ale také jedinečnou protipožární ochranu. Nehořlavost pórobetonu je garantována jeho minerálním složením, i tenké příčkové stěny nabízejí výbornou ochranu proti případnému požáru. Při vyhřátí na vysoké teploty dochází k uvolňování molekulární vody, která je zde chemicky vázána a materiál ochlazuje. Zatímco klasická betonová stěna po zahřátí propouští teplo, stěna z pórobetonových tvárnic se neprohřívá. Ytong při zahřátí neztrácí únosnost a má dodatečný samozhášivý efekt. Ytong můžete bez obav umístit i do těsné blízkosti otopných těles, kamen, krbů, sporáků nebo komínů.

 

Výjimečné tepelně izolační parametry Ytong souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

 

Ideou pórobetonu Ytong je sloučit protichůdné vlastnosti v harmonicky fungující celek. Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveň maximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost. Základní charakteristikou Ytong tak je mimořádná mechanická pevnost při malé objemové hmotnosti. Díky homogenní struktuře má ve všech směrech vynikající vlastnosti a funkčně tak převyšuje běžné stavební materiály.

 

Další z řady výjimečných vlastností pórobetonu je schopnost účinně odstínit hluk, ať už se jedná o dopravní ruch z ulice nebo hudbu od sousedů. Zvuková izolace, kterou nabízí, plně odpovídá předepsaným normám, pokud však máte vyšší požadavky, lze zvolit prémiové řešení v kombinaci s tvárnicemi Silka, které mají mimořádné hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti. Vzhledem k prakticky identickému surovinovému složení jsou tvárnice Silka výborně kompatibilní s uceleným stavebním systémem Ytong.

 

Rádi byste se dozvěděli více?

Neváhejte nás kontaktovat!